Kiss-Kidd har været kendt i Norge og Tyskland i mange år.

KISS er oprindeligt forkortelse af Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain og KIDD er oprindeligt forkortelsen af KISS-induced dysgnosia and dyspraxia.

Diagnosen kiss-kidd været kendt i Danmark siden 2008. Det har været en meget spændende tid, hvor en ny diagnose og et paradigmeskift ift. behandling af spædbørn med skæve nakker, torticollis og skæve kranier skulle introduceres. Indgangsvinklen med at kigge på nakkens hvirvler er ikke ny, men det har for kiropraktorerne været en ny måde at se mere fremadrettet på behandlingsforløbet hos barnet og se vigtigheden af sammenhængen mellem kiropraktisk behandling og specifik stabilitets- og balancetræning.

I efteråret 2012 kom der ny evidensbaseret forskning, som viser, at kiropraktisk behandling faktisk nedsætter mængden af gråd hos babyer med kolik betydeligt.

Der er flere forskningsprojekter i gang bl.a. på Nordisk Institut for Kiropraktik og Biomekanik på SDU, som viser lovende resultater for kiropraktisk behandling af børn og på Århus Sygehus i Norge har de gennemført nogle pilotstudier på effekten af manuel terapi som et tillæg til børnefysioterapi for spædbørn med torticollis.

Der intet nyt i, at et vist antal af nyfødte har problemer i nakke-kranie overgangen eller i selve nakken. Forskningen mangler at finde ud af om det sker mens barnet er i fosterstillingen (i morens mave), ved fødslen og/eller at det kun ligger på ryggen.

Artikel om kolik og kiropraktisk behandling

A. Towbin har konstateret at fødselsprocessen alene kan medføre traume og ustabilitet i den øverste del af nakken. (Towbin A. Latent spinal cord and brain stem injuries in newborn infants. Develop Med Child Neural 1969;(11):54-68.)

H. Biederman undersøgte 1000 nyfødte og opdagede at 119 (12%) havde fejlstilling i kranie-nakkeovergangen. (Biedermann H. Sub-occipital strain in newborn infants. Journal of Manual Medicine 1992;(6):151-156.
Siden sundhedsstyrelsen i 1998 ændrede anbefaling til, at spædbørn udelukkende skal sove på ryggen er antallet af tilfælde med uventet spædbarnsdød faldet, men der er kommet en øget incidens af torticollis (Buus L, Jensen RB m.fl 2007).