• Alle former for udviklings redskaber / legetøj der er med til at understøtte udviklingen af balancen.
• Løbecykler, løbehjul, rulleskøjter mm.
• Terapi bolde, skumbolde mm.
• Puder, vippebræt mm.
• Stole giver ingen bevægefrihed /udfoldelse til kroppen, barnet falder ind i dårlige holdninger/positioner.
• Ved brug af stol begræns tiden
• Det er bedre for spædbarnet at ligge ned end at sidde i en autostol
• Børn skal ikke stables op med puder, men generelt ligge ned indtil de selv kan sætte sig op.
• Børn må heller ikke stables op på gulvet før de selv skal sætte sig op.
• Barnet skal have mulighed for selv at lægge sig ned.
En hård fødsel kan medføre kroniske nakkesmerter, og det kan medføre ændret brug af nakkemuskulaturen, således at (scalenus anticus samt sternocleidomastoideus) musklerne bliver overaktiverede og dermed mere spændte, således at det kan være svært at dreje hovedet til begge side. Endvidere giver påvirkningen af nakkehvirvlerne også en ændring af barnets propriception (fornemmelse af kroppens i rummet)
Det er angiveligt er vigtigt at sætte tidligt ind i opmærksomheden omkring babyers bevægelighed og motorik. Nakkeregionen er det første som barnet lærer at bevæge bevidst.

H. Biederman siger at børn udvikler en væsentlig del af deres motoriske evner i den første del af deres liv.
Pedersen og Brodersen har konkluderet at hvert 10. danske barn i 8-ugers alderen viser tegn på problemer med sansemotorikken.

Der bør laves specifik fysisk træning, når børn har problemer med indlæring

Pedersen og Brodersen konkluderer at, fysioterapeutisk træning kan afhjælpe problemer med sansemotorikken, således at den motoriske udvikling går i den rigtige retning.
Ingegerd Eriksen, Bunkefloprojektet konstaterer, at 68% at skolebørn med koncentrationsbesvær også har motoriske problemer.

Børn vokser sig ikke fra rygsmerter

J. Hartvigsen konkluderer, at ondt i ryggen ikke skyldes arbejde, men har man først haft rygsmerter som teenager, har man sandsynligvis rygsmerter gennem hele livet.
(Jan Hartvigsen. Ondt i ryggen skyldes ikke arbejde. Videnskab.dk19. maj 2008 kl. 10:35)

• Fremmer ikke barnets udvikling.
• Kan fejlbelaste fødder, ryg og skuldre
• Bør undgås
• Bør undgås indtil det kan gå selv
• Børn har ikke godt af at gå før de reelt er klar til det.
• Dette gælder også dem, der går ved hjælp af støtte fra voksenhænder.
• Barnet får for tidligt vægt på fødderne.
• Tempoet bliver for hurtigt – barnet tripper af sted.
• Den oprejste stilling forstyrres, de går fremoverbøjet, går for hurtigt. Resultatet kan være at de falder meget, når de begynder at gå.
• Det er bedre at gå forsigtigt – den naturlige udvikling er sidelæns først.
Kiropraktik har en god effekt på hovedpine
It is possible to relate most common headaches (other than migraine) to the cervical spine
(Amanda J. O’Connor 2000; Is There Such A Thing As Cervicogenic Headache?)

Det konkluderes at spinal manipulation har en positiv effekt i tilfælde af cervicogen hovedpine.
Nilsson, N., Wulff Christensen, H. og Hartvigsen,The effect of spinal manipulaton in the treatment of cervicogenic headache. JMPT.:1997

Kiropraktisk behandling kan behandle nakkehovedpine, men kan det også ændre de påvirkninger, som en hård fødsel kan have påført en baby?
Kan kiropraktisk behandling afhjælpe kolik. To modstridende ældre undersøgelser. Og en ny evidensbaseret undersøgelse om kiropraktisk behandling af kolik smerter hos børn, hvor forældrene ikke vidste om barnet fik behandling eller ej, som viste at kiropraktisk afhjælper symptomer fra baby kolik.

Kiropraktisk behandling kan afhjælpe kolik. Kiropraktisk behandling kan nedsætte børns skrigeture fra gennemsnitlig 4 timer i døgnet til 1 time i døgnet, hvor normalen er ½ -1 time i døgnet.
(Jesper Wiber et al. Kur mod kolik. Ny viden 1999)
Chiropractic spinal manipulation is no more effective than placebo in the treatment of infantile colic. This study emphasises the need for placebo controlled and blinded studies when investigating alternative methods to treat unpredictable conditions such as infantile colic.
(E Olafsdottir, S Forshei, G Fluge, and T Markestad Department of Paediatrics, University of Bergen, 5021 Bergen, Norway. Arch Dis Child. 2001 February; 84(2): 138–141.)
Efficacy of Chiropractic Manual Therapy on Infant Colic:
A Pragmatic Single-Blind, Randomized Controlled Trial

CONCLUSIONS:

In this study, chiropractic manual therapy improved crying behavior in infants with colic. The findings showed that knowledge of treatment by the parent did not appear to contribute to the observed treatment effects in this study. Thus, it is unlikely that observed treatment effect is due to bias on the part of the reporting parent.