KIDD står for Kranie-nakkeleds Induceret Dyspraksi og Dysgnosi, hvor dyspraksi er nedsat evne til at udføre tillærte bevægelser (tendens til klodsethed) og dysgnosi er nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk.

KIDD syndrom henviser til symptomerne forårsaget af en biomekanisk dysfunktion i de øvre nakkeled på et lille barn. Denne dysfunktion kan forstyrre barnets normale bevægelsesudvikling, så barnet bliver skævt/asymmetrisk og får sværere ved at udfolde sig frit. Konsekvensen af dette kan vise sig på forskeligge måder

KIDD syndrom opstår som regel hos børn som ikke er blevet behandlet for et evt. KISS syndrom.

Skæv hovedstilling
Dårlig koordination – problemer med grov- og finmotorikken.
Problemer med forstoppelse
Sprogvanskeligheder
Hyperaktivitet og rastløshed
Savlen
Søvnforstyrrelser
Usikker balance – falder ofte og slår sig
Når et barn fylder 1 år er de fleste kommet op i en oprejst position. At lære at stå og gå på egen hånd klarer de fleste børn selv om de er hoppet over et udviklingstrin som maveleje, kryben og kravlen. En blokering i de øvre nakkeled forhindrer ikke at barnet kommer op i stående stilling eller begynder at gå.
Men årsagen til KIDD-syndromet ”vokser de ikke fra”, i stedet kompenseres der for symptomerne, hvilket kan komme til udtryk i en noget forsinket/forstyrret motorisk udvikling

Sidstnævnte ses ofte, når der stilles højere krav til barnet. For eksempel kan det være vanskeligt for et 4-årigt barn med KIDD at gå på trapper, barnet snubler ofte, det er svært at cykle på 3-hjulet cykel og kan lide af højdeskræk.

Barnet kompenserer ofte ved at undgå at gøre de ting som det synes er vanskelige – ting som det måtte forventes at kunne gøre i forhold til alderen.

KIDD- børn kan være meget aktive og disse børn kan blive opfattet som ”voldsomme”.

Andre børn med KIDD kan være meget rolige i småbørnsalderen, men får så problemer når de når skolealdrenen.

Børn, som har savlet og gylpet meget som små, udvikler hyppigere sprogproblemer. Selve sprogudviklingen kan være forstyrret, barnet har kun et lille ordforråd, ofte forbundet med dårlig udtale.

Nogle børn får problemer med mave/tarmfunktionen. Problemer som forstoppelse kan være et symptom på en dysfunktion i de øvre nakkeled.

De øvre nakkeled er ikke bare ansvarlige for en god holdning, men kan også spille en vigtig rolle i forhold til opfattelse, bearbejdning og videreformidling af sanseindtryk.

Skæv hovedstilling
Øget lændesvaj
Indadroteret ben
Koncentrationsbesvær
Skrive- og læsevanskeligheder
Diffus hovedpine, tung i hovedet
Forsinket motorisk udvikling
Svært ved at lære at cykle
Højdeskræk
Dårlig balance og koordination
Ustabilt humør (frustreret/utålmodig/aggressiv)
ADHD-lignende problemer
Mave/tarmforstyrrelser (forstoppelse)
Når barnet begynder i skolen møder de mange udfordringer. Der stilles krav i forhold til fin-og grovmotorikken blandt andet skal barnet lære at bruge blyant, kaste bold mv. Endvidere stilles der omfattende krav til sanserne på forskellige områder for eksempel orientering i rum, i tid og i tallenes verden.
Sker der en forstyrrelse i den sansemotoriske udvikling kan der opstå forskellige symptomer og problemer som f.eks.

Der findes i dag mange forskellige diagnostiske og terapeutiske forklaringer på ovenfornævnte symptomer og problemer. I de sidste år har det vist sig at også en funktionsforstyrrelse i de øvre nakkeled kan spille en vigtig rolle i den sansemotoriske udvikling.

De øvre nakkeled er ikke bare ansvarlige for en god holdning, men spiller også en vigtig rolle i forhold til opfattelse, bearbejdning og videreformidling af sanseindtryk.