Lise Thode Larsson

Kiropraktor og fysioterapeut

Charlotte Riber

Kiropraktor

Marlene Jørgensen

Kiropraktor og bachelor i idræt

Kiropraktisk Center
ved Riber, Larsson og Jørgensen

Centrumpladsen 21, Svendborg

www.kirosydfyn.dk

kontakt@kirosydfyn.dk

kiropraktor5900@gmail.com

TLF 62 22 85 85